تماس با ما

دپارتمان مرکزی آموزش مجازی آواتاک

: آقای حامد جلالی لک
:

044-33375260

044-33375261

044-33375262

09426000878

:
: info@avatalk.ir
: ارومیه،  خیابان امامت نرسیده به کوی مهندسین (بهنق یک)