راهنمای استفاده از سامانه

جهت آشنایی با سامانه آموزش مجازی آواتاک، لطفا فیلم زیر را تماشا کنید.